دوستان براي مشاهده بهتر وبلاگ از موزيلا فاير فاكس استفاده كنيد

پس از اطمينان از اينكه تمام خطوط و سوراخها در جاي درست قرار دارند طرح تيغه را بر روي تيغه اچ اس اس يا استيل خشك يا هر تيغه اي كه داريد ميچسبانيد جاي سوراخ را با مته الماس (براي تيغه اچ اس اس)يا مته كبالت براي تيغه هاي نرمتر سوراخ ميكنيم و شكل كلي تيغه را با سنگ برقي ميبريم.شكل دسته را هم بهمين صورت سوراخ ميكنيم و ميبريم ورق استيلي كه گفته بودم از تيغه كارد يا ساطور ميتوانيم تهيه كنيم به شكل دسته ميبريم و سوراخ ميكنيم سپس جايي را كه براي ضامن علامت زده بوديم با زاويه حدود 10-15 درجه ميبريم كه با رنگ سبز نشان داده شده اين زاويه بايد در قسمت پايين تيغه كه با ضامن درگير ميشود نيز ايجاد شود(علت يك ميليمتربلندتر كه قبلا گفتم)در صورتي كه زاويه خيلي كم گرفته شود خوب چفت نميشود و تيغه لق ميزند درصورتي كه زاويه زياد گرفته شود بر اثر فشار تيغه بسته ميشود. يك شيار كلي مثل شكل شماره 3 در آن ايجاد ميكنيم .تمام سوراخها با مته 3 ميليمتر انجام ميشود چود دقيقا قطر سيم برنج 3 ميليمتر است. از ورق استيل ذكر شده در شماره 6 قطعه اي مثل شكل 1 و بخش سبز رنگ آن ميبريم و سوراخ ميكنيم.

براي اينكه در قسمت جلوي دسته قسمت برنجي ضخيمتري داشته باشيم كه بعد در صورت تمايل روي آن حكاكي شود ميتوانيم دو يا سه لايه از ورق برنج را بريده رويهم قرار ميدهيم سوراخ ميكنيم و با استفاده از پينهاي برنجي و كوبيدن آن با چكش يك قسمت ضخيم ايجاد كنيم كه در انتها با سنگكاري و سنباده حتي جاي پين هم معلوم نخواهد شد.ايم كار را براي قسمت انتهاي دسته هم ميتوان انجام داد.

شاخ گوزن يا استخوان را كه به شكل ورق در آورديم ميتوانيم با چسب پاتكس به دسته بچسبانيم و يا با استفاده از سوراخهاي بدنه برنجي با پين برنج بهم پرچ كنيم شاخ و استخوان و سنگ شكننده هستند مواظب باشيد

اگر تمام مراحل فوق با دقت انجام شده باشد چاقويي زيبا خواهيد داشت كه فقط نياز به  سنباده كاري لبه هاي بيروني دسته و پوليش خواهد داشت و البته تيز كردن تيغه!!!


نوشته شده توسط جاويد در ساعت 10:35 | لینک  |